PANAMALI

PANAMALI I sif. Panaması olan. İstəyirdim panamalı qonşuma bir-iki sual verəm, elə bu dəmdə on-on beş nəfər əllərində iri sinilər doldular çadıra.

PANAMALI II sif. Panamada yaşayan. Panamalı dostum məni sorğusuala tutdu.

PANAMA
PARA

Значение слова в других словарях