PANAMA

PANAMA I is. Həsirdən toxunmuş enli şlyapa. Başında panama, gözündə çeşmək; Bir nəfər qabaqdan keçir bu zaman (Ə.Kürçaylı).

PANAMA II is. Müxtəlif yollarla vəzifəli şəxsləri ələ almaq üsulu, fırıldaq.

ÖYRƏNMƏK
PANAMALI

Значение слова в других словарях