PULLU

PULLU I sif. Var-dövləti olan, dövlətli. Ana, gəl, gəl ki, dövlətə çatdıq; Pullu olduq, səadətə çatdıq! (M.Ə.Sabir).

PULLU II sif. Üstündə pulcuqları olan. O təzə dənizdə mən bəslədiyim; Pullu xəşəmləri, ağ şamayları (Ə.Kürçaylı).

PROSPEKT
RAST

Значение слова в других словарях