QABAQLAŞDIRILMAQ

f. 1. bax üzləşdirilmək; 2. to be* compared

QABAQLARDA
QABAQLAŞDIRMA