AFFEKT

сущ. аффект (состояние резкого психологического возбуждения)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AFFÉKT [lat. affectus – ruhi həyəcan] İnsanın əhvaldan və ehtirasdan fərqli olaraq güclü, coşqun baş verən və nisbətən qısamüddətli olan emosional həyəcanı, qəzəbi, dəhşəti və s. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan