AFFEKT

\[ing. Affect; lat. affectus\] – ruhi həyəcan. İnsanın hallardan və ehtirasdan \[hissdən\] fərqli olaraq güclü, gərgin ola-raq baş verən və nisbətən qısa müddətli olan emosional həyəcanı, qəzəbi, dəhşəti və s. Affekt kəskin ifadəli hərəkətlərlə \[spesifik mimika və əl hərəkətləri\] və səs reaksiyaları \[ağlama, qışqırıq\] ilə də müşayiət olunur.
AFFEKT
AFFITSİRLƏŞMƏ

Значение слова в других словарях