Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «Q» – 158
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
QU Q Q-
 

QURAN

Koran (həm də Qur’an) n Quran

Q

Q, q n (pl Q’s, q’s) ingilis əlifbasının 17-ci hərfi ◊ to be / to stand on one’s P’s and Q’s 1) öz dediyinin üstündə durmaq; 2) öz dediyini ölçüb biçmək, öz sözlərini götür-qoy etmək; to mind one’s P’s and Q’s özünə / öz sözlərinə fikir vermək, ehtiyatı əldən verməmək / qoymamaq; on the qt gizlicə, xəlvəti, məxfi

Q-BOAT

Q-boat n = Q-ship

Q-SHİP

Q-ship n dən. tar.
подробнее

QUACK

quack1 n I 1. qağıltı, vaqqıltı (ördək səsi); 2. d.d.
подробнее

QUACK-DOCTOR

n şarlatan həkim

QUACKERY

n ara həkimliyi, türkəçarəçilik; falçılıq

QUADRANGLE

n 1. dördbucaq; 2. dördbucaqlı həyət; 3.
подробнее

QUADRANGULAR

adj dördbucaqlı, çargül

QUADRANT

n 1. riyaz. kvadrant, dairənin dörddə bir hissəsi; 2.
подробнее

QUADRATE

quadrate1 n 1. kvadrat; düzbucaq; 2. anat. kvadrat sümük quadrate2 adj 1. kvadratşəkilli, çargül; 2.
подробнее

QUADRATİC

adj 1. dördbucaqlı, çargül; 2. riyaz.
подробнее

QUADRİLATERAL

quadrilateral1 n riyaz.
подробнее

QUADRİPARTİTE

adj 1. dörd hissədən ibarət; dörd hissəyə ayrılmış; 2.
подробнее

QUADROON

n kvarteron, mələz (mulat qadından və ağ irqli kişidən törənmiş adam)

QUADRUPED

n dördayaqlı heyvan

QUADRUPEDAL

adj 1. dördayaqlı; dördtərəfli; a ~ alliance dördtərəfli ittifaq; 2.
подробнее

QUADRUPLE

v 1. dörd dəfə artırmaq; 2.
подробнее

QUADRUPLETS

n pl dördlük; dördüz, dörduşaq (eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq)

QUAFF

quaff1 n bir nəfəsə / uduma içmə; to drink off one’s glass at a single ~ qədəhini bir uduma içmək quaff2 v bir nəfəsə / uduma içmək, iri qurtumla içmək; qədəhi dibinə qədər içmək (həm. ~ off / out / up); to ~ oneself into insensibility huşunu itirənə qədər içmək