ABC

ABC

n
1. əlifba;
2. əlifba kitabı;
3. başlanğıc, əsas; ~ physics fizikanın əsasları