Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «Ç» – 33
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ Çİ ÇÖ ÇU
 

ÇAĞ

ÇAĞ I is. Vaxt, müddət. Vurun, vurun alçağı; Keçmiş verginin çağı (M.Müşfiq). ÇAĞ II sif.
подробнее

ÇAXMAQ

ÇAXMAQ I is. Tüfəngin atəş açmaq üçün yararlı hissəsi.
подробнее

ÇAL

ÇAL I is. Çəpər, hasar. Gələn yox, gətirən yox; Batıb çalı, çəpəri (H.Arif). ÇAL II sif.
подробнее

ÇALA

ÇALA I is. Çuxur, çökək. Maşın, balaca bir çalada dirəndi (Ə.Mirzəcəfərli). ÇALA II is. Yuva.
подробнее

ÇALASI

ÇALASI I is. Qatıq mayası. Çalasısız qatıq olmaz (Ata. sözü). ÇALASI II is. Aravuran, araqarışdıran.
подробнее

ÇALĞI

ÇALĞI I is. mus. Musiqi. Əmimgilin qapısında üç gün, üç gecə çalğı səsləri kəsilmədi (M.İbrahimov).
подробнее

ÇALMAQ

ÇALMAQ I f. Musiqi alətini hərəkətə gətirmək. Hava ifa eləmək.
подробнее

ÇANAQ

ÇANAQ I is. anat. İnsanın taz sümüyü, çanaq sümüyü. ÇANAQ II is. Taxta kasa.
подробнее

ÇAP

ÇAP I is. Mətbəə. Çap maşını. ÇAP II f. Yarmaq, doğramaq. Dağları çapmağa yaranmış insan! (S.
подробнее

ÇAPMAQ

ÇAPMAQ I f. Səyirtmək, bərk sürmək. Tapdıqgil də onun arxasınca dördnala çapdılar (İ.Şıxlı).
подробнее

ÇARPAZ

ÇARPAZ I is. İlgək; bənd; düymə. Çuxanın qaytanları, düymələri qırıq-qırıq oldu.
подробнее

ÇAŞ

ÇAŞ I sif. Çəp, əyri, yan. Deyir, kaş sən çaş, çopur olaydın, mənim də canım rahat olaydı (Anar).
подробнее

ÇATMA

ÇATMA I is. Tüfənglərin baş-başa çatılması, yığılması.
подробнее

ÇATMAQ

ÇATMAQ I f. Yetişmək, öndə gedənlərə yaxınlaşmaq.
подробнее

ÇAY

ÇAY I is. coğr. Qurunun səthində dərə üzrə daima və ya ilin çox hissəsində axan su.
подробнее

ÇEVİRMƏK

ÇEVİRMƏK I f. Döndərmək. Yoxsa, yerin altı üstünə çevrilər, hər şey məhv olub gedər (C.Gözəlov).
подробнее

ÇƏKİ

ÇƏKİ I is. Ağırlıq ölçmə. Çəkidə və qiymətdə müştərilərə kələk gəlmək Xeybərin olub sümük azarı (C.
подробнее

ÇƏKMƏ

ÇƏKMƏ I is. Uzunboğaz ayaqqabı. Neçə-neçə ölkənin; Tozlarına bulandı çəkmələr! (B.Vahabzadə).
подробнее

ÇƏKMƏK

ÇƏKMƏK I f. Dartmaq. Kababı hərə bir tərəfə çəkirdi. ÇƏKMƏK II f. Qaldırmaq.
подробнее

ÇƏLİK

ÇƏLİK I is. Əlağacı, əsa.
подробнее