SAĞLIQ

SAĞLIQ I is. Bədənin saz olması, sağlamlıq. Sənsiz sağlığıma yoxdu gümanım; Nə tablaşdı, nə dayandı ürəyim (Aşıq Qurbani).

SAĞLIQ II is. Şən məclislərdə adamların sağlığına qədəh qaldırma. Sağlıq desin ürəkdən; Ona yad da, tanış da (Ə.Kürçaylı).

SAĞ
SAĞRI

Значение слова в других словарях