SAĞRI

SAĞRI I is. Budların üstü. O artıq atın belində idi, yerində oyur-oyur oynayan atın sağrısında dizləri üstündə durub, arxadan qollarını Cəbrayıl kişinin çənəsinin altına sıxmışdı (İ.Hüseynov).

SAĞRI II is. Başmağın bir növü. ...Nazik vücudunu kip tutmuş zərif çuxa, sağrı başmaq geyir (Ə.Cəfərzadə).

SAĞLIQ
SAKİN

Значение слова в других словарях