SİFƏT

SİFƏT I is. [ ər. ] Üz. Gör necə artırmısan; Sifətinin sayını (Ə.Kürçaylı).

SİFƏT II is. [ ər. ] qram. Əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən bir nitq hissəsi.

SIZMAQ
SİFTƏ

Значение слова в других словарях