TƏHƏR

TƏHƏR I is. [ fars. ] Üsul, yol, qayda, cür. Məsələni bu təhər həll etmək lazımdır.

TƏHƏR II is. [ fars. ] İmkan, güc. Onlara getməyə təhərim yoxdur.

TƏBİƏT
TƏK

Значение слова в других словарях