TƏSİRSİZ

TƏSİRSİZ I sif. [ ər. ] Təsiri olmayan, əsər etməyən. Onun dedikləri təsirsiz deyil, təsirli idi.

TƏSİRSİZ II sif. [ ər. ] qram. Subyektlə obyekt arasında təsir münasibətini bildirməyən feldir.

TƏSİRLİ
TƏSNİF

Значение слова в других словарях