VEYSƏLƏDDİN

dinin gücü, qüvvəti; dinə möhtac olanların dini.
VEYSƏL
VEYSİ