Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • EDİL

  İtil, Ədil (Volqa) çayının adından yayılmışdır

  Полностью »
 • EFİQ

  bax: Afiq

  Полностью »
 • EFSİR

  Esfir (bax) adının dəyişdirilmiş forması

  Полностью »
 • EFSİRƏ

  Esfir (bax) adının dəyişdirilmiş forması

  Полностью »
 • EHKAM

  hər hansı bir nəzəriyyənin əsas və dəyişilməz qanunu. (“Hökm” sözünün cəmi)

  Полностью »
 • EHRAM

  qədim Misirdə fironların tikdirdiyi nəhəng piramidalar

  Полностью »
 • EHSAN

  yaxşılıq etmə, bağışlama, bəxşiş

  Полностью »
 • EHTİMAL

  bir şeyin ola bilməsi, baş verə bilməsi, mümkünlüyü

  Полностью »
 • EHTİRAM

  hörmət, sayqı

  Полностью »
 • EHTİRAMƏ

  hörmət, sayqı

  Полностью »
 • EHTİŞAM

  təmtəraq, dəbdəbə, cəlal, əzəmət

  Полностью »
 • EHTİYAT

  gələcək üçün saxlanmış şey; tədarük. Extiyar bax: İxtiyar

  Полностью »
 • ELARİZ

  «el» və «ariz» (üz, yanaq, sifət) sözlərindən düzəlmiş «elin üzü, xalqın şikayətini, dərdini bildirən, xalqın dərdini bəyan edən» deməkd

  Полностью »
 • ELARSLAN

  elin, obanın aslanı, igidi, cəngavəri

  Полностью »
 • ELAY

  elin Ayı; elin Aya bənzər övladı

  Полностью »
 • ELAYƏ

  elin Ayı; elin Aya bənzər övladı

  Полностью »
 • ELBAR

  elin barı, xalqın meyvəsi; elin övladı

  Полностью »
 • ELBARİZ

  elin açıqlığı, aşkarlığı

  Полностью »
 • ELBARS

  elin, obanın, yurdun pələngi; qəhrəman

  Полностью »
 • ELBASAN

  döyüşlərdə ellər alan, qalib gələn

  Полностью »
 • ELBAŞI

  elə, obaya başçılıq edən, eli idarə edən şəxs

  Полностью »
 • ELBƏKÇİ

  eli qoruyan, eli müdafiə edən

  Полностью »
 • ELBƏY

  elin bəyi, elin böyüyü; elin başçısı

  Полностью »
 • ELBƏYİ

  elin bəyi, elin böyüyü; elin başçısı

  Полностью »
 • ELBİR

  bir eldən olan, həmyerli

  Полностью »
 • ELBRUS

  yalı buz olan (Qafqaz dağlarındakı zirvə adından yayılmışdır)

  Полностью »
 • ELBURUS

  parlaq, bərq vuran (İranın şimalındakı Elburs dağının adındandır)

  Полностью »
 • ELCAN

  elin canı, elin qəlbi; elini sevən

  Полностью »
 • ELCANƏ

  elin canı, elin qəlbi; elini sevən

  Полностью »
 • ELCANLI

  elini sevən, elinə-yurduna bağlı olan

  Полностью »
 • ELÇİ

  eli, dövləti təmsil edən, səfir, vəkil; hökmdar, hakim

  Полностью »
 • ELÇİBƏY

  elini sevən bəy; eli təmsil edən bəy

  Полностью »
 • ELÇİN

  elin igidi, elin qəhrəmanı

  Полностью »
 • ELÇİNƏ

  elin igidi, elin qəhrəmanı

  Полностью »
 • ELDAĞ

  elin dağı, elin arxası, dayağı; elin vüqarı, əzəməti

  Полностью »
 • ELDAN

  elin, xalqın danı; xalq həyatının başlanğıcı

  Полностью »
 • ELDANƏ

  elin, xalqın danı; xalq həyatının başlanğıcı

  Полностью »
 • ELDAR

  eli olan, el sahibi; elini sevən; hökmdar

  Полностью »
 • ELDAŞ

  elin daşı, elin təməli

  Полностью »
 • ELDAYAQ

  elin dayağı, köməyi; elin qəhrəmanı olacaq igid

  Полностью »
 • ELDƏGƏZ

  elin dənizi; elin nuru; eldə gəzən

  Полностью »
 • ELDƏGİZ

  elin dənizi; elin nuru; eldə gəzən

  Полностью »
 • ELDƏNİZ

  elin dənizi; elin nuru; eldə gəzən

  Полностью »
 • ELDƏNUR

  eldə nur olan, elin işığı, elin nuru

  Полностью »
 • ELDOST

  elin dostu, elin arxası, elin güvənci

  Полностью »
 • ELDOSTU

  elin dostu, elin arxası, elin güvənci

  Полностью »
 • ELFAN

  elin elmi, biliyi; el bilicisi; elin alimi

  Полностью »
 • ELFANƏ

  elin elmi, biliyi; el bilicisi; elin alimi

  Полностью »
 • ELFƏXRİ

  elin fəxri, elin şərəfi

  Полностью »
 • ELGİN

  eli sevən, el vurğunu, elə bağlı

  Полностью »