Asiya şəhərləri

Bu siyahıda Asiya qitəsində olan şəhərlər ölkələrinə görə sıralanmışdır.