Cənubi Afrika

Cənubi Afrika — Afrika qitəsinin cənub hissəsini əhatə edən region. BMT təsnifatlandırılmasına görə regionun tərkibinə aşağıdakı ölkələr daxildir:

Bu 5 ölkə eləcə də Cənub Afrika Gömrük İttifaqına daxildirlər.

Coğrafi cəhətdən Cənubi Afrika regionuna eləcə də aşağıdakı ölkələr daxıldir.