Qurd ağzı bağlama

Qurd ağzı bağlama — türk xalqlarında mövcud olan inanc. İtmiş mal-qaranı qorumaq məqsədi daşıyır.[1]

Türk dünyasının bir çox yerində olduğu kimi Azərbaycanda da qurd ağzı bıçaqla bağlanır. Həm Bayır-bucaq türkmənləri, həm də Zaqafqaziya və İran azərbaycanlıları itmiş heyvanı qorumaq üçün qurdun ağzını mərasim və dualar ilə bağlıyarlar. İtmiş heyvan tapıldıqda qurd acından ölməsin deyə ağzı açılar.[1]

Şimali Qafqazda tabasaranlıların inəkləri itəndə molla tərəfindən qurdun ağzı bağlanar. Bu adət Azərbaycanlıların etnoqrafik qrupu olan qarapapaqlarda da var.[1]

  1. 1 2 3 Kalafat, Y. (2006). Türk Halklarında Kurt Ağzı Bağlama İnancı . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (20) , 273-280 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/23753/253078 Arxivləşdirilib 2023-07-09 at the Wayback Machine