ÇUBUQBAŞI

is. Çubuğun (3-cü mənada) içərisinə tənbəki qoyulub yandırılan hissəsi.
ÇUBUQ
ÇUBUQCUQ

Значение слова в других словарях