ÖTMƏK

ÖTMƏK I f. Keçmək, çatıb keçmək. Ötür dəqiqələr səssiz-səmirsiz (H.Arif).

ÖTMƏK II f. Oxumaq, mahnı oxumaq. Bülbül cəh-cəh vurub gəlirdi dilə; Ötürdü saflığı o duya-duya (Ə.Kürçaylı).

ÖLDÜRMƏK
ÖTÜRMƏK

Значение слова в других словарях