ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏK

Ümumiləşdirmək” dən məch. Həyatdan, taledən şikayət, narazılıq, giley-güzar, etibarsızlıq kimi cəhətlər bayatılarda elə ümumiləşdirilmişdir ki, onun hər bir misrasında … xalqın ürək çırpıntıları duyulmaqdadır… İ.Abbaslı.
ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏ
ÜMUMİLƏŞDİRMƏ

Значение слова в других словарях