ÜMUMİYYƏTCƏ

dan. bax ümumiyyətlə. Ümumiyyətcə, o, hazırlıqlı tələbədir.
ÜMUMİYYƏT
ÜMUMİYYƏTLƏ

Значение слова в других словарях