Ünsiyyət

intellektual və emosional informasiya mübadiləsinə qoşulmuş insanların qarşılıqlı verbal durumu.
Ümumi tezlik lüğəti
Üslub

Значение слова в других словарях