ABASH

v utandırmaq, pərt etmək; karıxdırmaq

ABASEMENT
ABASHED