TABEİYYƏT

[ ər. ] köhn. bax tabelik.
[Şah:] Mirzə Təqi xan, mən də istəmirəm, mənim tabeiyyətimdə olan məmləkətdə zülm olsun. C.Cabbarlı.

TABE
TÁBEL

Значение слова в других словарях