ABC

ABC

n 1. əlifba; 2. əlifba kitabı; 3. başlanğıc, əsas; ~ physics fizikanın əsasları

ABBREVIATOR
ABC-BOOK