ATALIQ

ATALIQ I is. Ögey ata. Rusca əlifba savadımı da atalığımdan öyrənmişdim (Ə.Haqverdiyev).

ATALIQ II is. Ata üzərinə düşən borc, vəzifə. Nəsib dayı atalıq borcunu yalnız övladı yaxşı geyindirib yedirməkdə görən adamlara gülərdi (İ.Şıxlı).

AT
ATƏŞ

Значение слова в других словарях