AVARÇI

(İmişli)
avara. – Sə:n oğlun yap avaraçı uşağdı
AVARAQULİ
AVAZIMAĞ

Значение слова в других словарях