Орфографический словарь азербайджанского языка

 • xörək

  xörək

  Полностью »
 • xörək-çörək

  xörək-çörək

  Полностью »
 • xörəkbişirən

  xörəkbişirən

  Полностью »
 • xörəklik

  xörəklik

  Полностью »
 • xörəkpaylayan

  xörəkpaylayan

  Полностью »
 • xötək

  xötək

  Полностью »
 • xristian

  xristian

  Полностью »
 • xristianlaşdırılma

  xristianlaşdırılma

  Полностью »
 • xristianlaşdırılmaq

  xristianlaşdırılmaq

  Полностью »
 • xristianlaşdırma

  xristianlaşdırma

  Полностью »
 • xristianlaşdırmaq

  xristianlaşdırmaq

  Полностью »
 • xristianlaşma

  xristianlaşma

  Полностью »
 • xristianlaşmaq

  xristianlaşmaq

  Полностью »
 • xristianlaşmış

  xristianlaşmış

  Полностью »
 • xristianlıq

  xristianlıq

  Полностью »
 • xrizoberil

  xrizoberil

  Полностью »
 • xrizolit

  xrizolit

  Полностью »
 • xrom

  xrom

  Полностью »
 • xrom-karbid

  xrom-karbid

  Полностью »
 • xrom-molibden

  xrom-molibden

  Полностью »
 • xrom-nikel

  xrom-nikel

  Полностью »
 • xromatik

  xromatik

  Полностью »
 • xromatizm

  xromatizm

  Полностью »
 • xromit

  xromit

  Полностью »
 • xromlama

  xromlama

  Полностью »
 • xromlamaq

  xromlamaq

  Полностью »
 • xromlanma

  xromlanma

  Полностью »
 • xromlanmaq

  xromlanmaq

  Полностью »
 • xromlanmış

  xromlanmış

  Полностью »
 • xromlaşdırılma

  xromlaşdırılma

  Полностью »
 • xromlaşdırma

  xromlaşdırma

  Полностью »
 • xromlayıcı

  xromlayıcı

  Полностью »
 • xromlu

  xromlu

  Полностью »
 • xromolitoqrafiya

  xromolitoqrafiya

  Полностью »
 • xromoplast

  xromoplast

  Полностью »
 • xromoplastlar

  xromoplastlar

  Полностью »
 • xromoradiometr

  xromoradiometr

  Полностью »
 • xromosom

  xromosom

  Полностью »
 • xromulə

  xromulə

  Полностью »
 • xronik

  xronik

  Полностью »
 • xronika

  xronika

  Полностью »
 • xronikaçı

  xronikaçı

  Полностью »
 • xronikal

  xronikal

  Полностью »
 • xronikalı

  xronikalı

  Полностью »
 • xroniki

  xroniki

  Полностью »
 • xronoksimetr

  xronoksimetr

  Полностью »
 • xronoqraf

  xronoqraf

  Полностью »
 • xronoqrafik

  xronoqrafik

  Полностью »
 • xronoqrafiya

  xronoqrafiya

  Полностью »
 • xronologiya

  xronologiya

  Полностью »