EHTİMAL

bir şeyin ola bilməsi, baş verə bilməsi, mümkünlüyü.
EHSAN
EHTİRAM

Значение слова в других словарях