BACASIZ

sif. Bacası olmayan.
Firidunu bir həyətdə bacasız bir tövləyə salaraq, qapını bərk-bərk bağlamışdılar. M.İbrahimov.

BACARMAZLIQ
BACI

Значение слова в других словарях