CÜMLƏPƏRDAZLIQ

is. Qəliz və təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevmə. Politexnik təlim haqqında ümumi mülahizələr yeritməkdən, cümləpərdazlıqdan və doqmatizmdən əl çəkərək, müasir həyatın, xalq təsərrüfatının qarşıya qoyduğu məsələlərlə əlaqədar olaraq praktik iş görmək lazımdır. “Az. məkt.”.
// Boş, məzmunsuz, təmtəraqlı sözlər.
CÜMLƏPƏRDAZ
CÜMLƏSİ

Значение слова в других словарях