CÜMLƏQAYĞI

sif.is. Hamının dərdini çəkən, hamıya qayğı göstərən, canyandıran, qayğıkeş. Cümləqayğı adam.
CÜMLƏ
CÜMLƏQAYĞILIQ

Значение слова в других словарях