CÜMLƏQAYĞILIQ

is. Hamının dərdinə qalma, hamının qayğısını çəkmə. Əfruz bacı bir də özü Nənəqızı Balaxana tapşırmaq istədi.
Çünki onda belə bir cümləqayğılıq xasiyyəti də vardı. S.Rəhimov.
[Allahqulu Çimnaza:] Oğlunnan sən bəs nə qayırırsan? Cümləqayğılıq eləyirsiniz niyə? Gedib xarabanda otursana! Ə.Əbülhəsən.

CÜMLƏQAYĞI
CÜMLƏPƏRDAZ

Значение слова в других словарях