CƏFƏNGLƏMƏ

Cəfəngləmək”dən f.is.

Синонимы

  • CƏFƏNGLƏMƏ naqqallama — gəvəzələnmə — çərənləmə
CƏFƏNGİYAT
CƏFƏNGLƏMƏK

Значение слова в других словарях