CƏFTƏŞƏKİLLİ

sif. Cəftəyəoxşar, cəftə kimi.
CƏFTƏSİZ
CƏH-CƏH

Значение слова в других словарях