CƏFTƏLƏMƏK

f. Cəftə ilə bağlamaq, cəftəsini vurmaq.
[Qorodovoy] qapının bir tayını cəftələyərək dedi: – Qurtardı. Mir Cəlal.
Xəlil Mirzə yüyürüb özünü stansiya rəisinin yanına saldı və qapını tez içəri tərəfdən cəftələdi. Q.İlkin.

Синонимы

  • CƏFTƏLƏMƏK qıfıllamaq — kilidləmək — bağlamaq

Антонимы

  • CƏFTƏLƏMƏK CƏFTƏLƏMƏK – AÇMAQ Fərzəli içəri daxil olub arxasınca qapını cəftələdi (S.Rəhimov); Gecdən gec qapını açdı (“Azərbaycan”)
CƏFTƏLƏMƏ
CƏFTƏLƏNMƏ

Значение слова в других словарях