CAHİLİYYƏ

CAHİLİYYƏ(T)

ə. 1) cahillik, cəhalət; 2) ərəblərin islamiyyətdən əvvəlki dövrə verdikləri ad.

CAHİLİ
CAHİLİYYƏT

Значение слова в других словарях