COMƏRDLƏŞMƏ

Comərdləşmək”dən f.is.

Синонимы

  • COMƏRDLƏŞMƏ səxavətləşmə — alicənablaşma — mərdləşmə
COMƏRDCƏSİNƏ
COMƏRDLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях