DÖLLƏNDİRİLMƏK

məch. biol. Rüşeym əmələ gətirilmək; mayalandırılmaq.
DÖLLƏNDİRİLMƏ
DÖLLƏNDİRMƏ

Значение слова в других словарях