DÖLSÜZLƏNDİRMƏK

f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətindən məhrum etmək. Erkək atı axtalamaqla dölsüzləndirmək olar.
DÖLSÜZLƏNDİRMƏ
DÖLSÜZLƏNMƏ

Значение слова в других словарях