DIQQAN

zərf dan. Bir az, lap azca, bir tikə, bir qırıq (çox vaxt “bir” sözü ilə). Çörəkdən bir dıqqan ver.
DIQQA
DIQQANA

Значение слова в других словарях