DƏHRƏ

f. 1) ağac doğramaq, budamaq və s. üçün işlədilən kəsici alət; 2) çapacaq; 3) ətdöyən, qiyməkeş.

DƏHR
DƏHRİ

Значение слова в других словарях