DADANAQ

bax dadamal.
□ Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq.
DADAMAL
DADANDIRILMA

Значение слова в других словарях