DEKLAMÁTOR

[ lat. ] Bədii əsərləri məharətlə oxuyan adam; deklamasiya ilə çıxış edən artist.
DEKLAMÁSİYA
DEKLAMATORLUQ

Значение слова в других словарях