DOĞAR

sif. Əsasən bala vermək üçün saxlanılan, doğan. Doğar inək. Doğar camış.
DOĞANAQLAMAQ
DOĞDURMA

Значение слова в других словарях