DOĞUB-TÖRƏTMƏK

f. 1. to give* birth (to a num ber of children), to bring* into the world (a number of children); 2. to procreate (d.), to produce (d.), to engender (d.)

DOĞUB-TÖRƏMƏZLİK
DOĞULMA

Значение слова в других словарях