DRAMATİKLƏŞDİRİLMİŞ

f.sif. Dramatizmi, gərginliyi şiddətləndirilmiş; dramatik şəklə salınmış.
DRAMATİKLƏŞDİRİLMƏK
DRAMATİKLƏŞDİRMƏ