DRAMATİKLƏŞDİRMƏ

Dramatikləşdirmək” dən f.is.
DRAMATİKLƏŞDİRİLMİŞ
DRAMATİKLƏŞDİRMƏK

Значение слова в других словарях